با توجه به اهمیت سلامت کارکنان و کنترل وضعیت جسمانی، معاینات پزشکی دوره ای کارکنان نیروگاه طوس انجام شد

با توجه به اهمیت سلامت کارکنان و کنترل وضعیت جسمانی، معاینات پزشکی دوره ای کارکنان نیروگاه طوس انجام شد

با توجه به اهمیت سلامت کارکنان و کنترل وضعیت جسمانی پرسنل نیروگاه طوس، طبق روال سالهای گذشته آزمایشات چکاب دوره ای برای ۴۶۰ نفر از همکاران رسمی و پیمانکار انجام شد.

بخش مهمی از زندگی انسان ها صرف کار و تلاش می شود. در زندگی پیچیده امروز شغل های زیادی وجود دارند که روش انجام کار، محیط، مواد و ابزار کار مورد استفاده در آنها می تواند سلامت و حیات کارکنان را به خطر بیندازد . بسیاری از حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی ، با رعایت بهداشت حرفه ای قابل پیشگیری و کنترل می باشند . آگاهی مشاغل مختلف نقش مهمی در پیشگیری موثر از حوادث و بیماریهای شغلی دارد. یکی از برنامه های بهداشت حرفه ای که تاثیر بسزایی در پیشگیری ، کنترل و درمان بیماریهای شغلی دارد معاینات پزشکی دوره ای کارکنان می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، این معاینات شامل آزمایشات (خون ، تست های شنوایی و بینایی و ریه) می باشد و براساس نوع شغل کارکنان انجام می گیرد. بنا براعلام کارشناس بهداشت حرفه ای نیروگاه ،این معاینات برای تعداد ۴۶۰ نفر از همکاران رسمی و پیمانکار، طی برنامه ریزی صورت گرفته، انجام پذیرفت.

لازم به ذکر است این آزمایشات بصورت ادواری بوده و در پرونده پزشکی کارکنان ثبت و در نهایت برای بررسی در اختیار پزشک نیروگاه، آقای دکتر خوشی قرار گرفته و پس از انجام معاینات بالینی افراد ،در صورت لزوم افرادی که نیاز به معاینات پزشکی تخصصی، دارند به مراکز درمانی تخصصی، معرفی می گردند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق طوس

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق طوس

  شرکت مدیریت تولید برق طوس

  شرکت مدیریت تولید برق طوس یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات