برگزاری مانور ایمنی در نیروگاه طرشت

برگزاری مانور ایمنی در نیروگاه طرشتبا توجه به تغییرات پرسنلی واحد HSE و همکاری سه نفر از کارکنان امور بهره برداری با این واحد در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۷

پس از انجام نیاز سنجی های آموزشی، مانور چگونگی اطفاع حرق و آشنایی با سیستم های خاموش کننده توسط امور HSE

با حضور همکاران جدید در مورخ ۹۷/۸/۱۴ در نیروگاه طرشت برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

    منبع خبر

    شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

    شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت یک شرکت در شهر تهران می باشد

      نظرات