نیروگاه طرشت مفتخر به دریافت گواهینامه مدیرت یکپارچه ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ و ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ از TUV آلمان شد

نیروگاه طرشت مفتخر به دریافت گواهینامه مدیرت یکپارچه ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ و ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ از TUV آلمان شدپس از انجام ممیزی در بازدید ممیزان شرکت TUV HESSEN در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶ در یک برنامه فشرده یک روزه از واحدهای مختلف نیروگاه طرشت، این نیروگاه موفق به کسب گواهینامه های مدیریت یکپارچه IMS ( الگوی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت نوین و تضمین کیفیت ) بر اساس ویرایش ۲۰۱۵ گردید.

ا ین استاندارد ها که بر اساس ISO ۹۰۰۱ و ISO ۱۴۰۰۱ می باشد پس از یک دوره ممیزی های متعدد توسط شرکت ژیک سیستم نماینده شرکت TUV حاصل شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

    منبع خبر

    شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

    شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت یک شرکت در شهر تهران می باشد

      نظرات