رفع و جلوگیری از آب گرفتگی معابر شهری طی بارندگی های چند روز اخیر

رفع و جلوگیری از آب گرفتگی معابر شهری طی بارندگی های چند روز اخیر

قاسمی شهردار منطقه چهار شهرداری اراک ضمن تشکرو قدردانی از عملکرد نیروهای دایره امانی منطقه و همچنین مدیر و عوامل خدوم امور شهر که طی بارندگی های چند روز اخیر نهایت همکاری را با منطقه ۴ داشته اند ، عنوان داشت اهم اقدامات عمرانی منطقه بر محورارتقاو بهبود شرایط عبور و مرور شهروندان استوار بوده و همواره سعی بر برطرف نمودن موانع احتمالی در این مسیر را داشته ایم .
وی ضمن اشاره به جدیت عوامل اجرایی منطقه در خصوص برطرف نمودن موانع و رفع احتمال هرگونه آب گرفتگی در سطح معابر محدوده خدماتی این منطقه اظهار داشت ، در راستای سیاست های ستاد زمستانه شهرداری اراک مبنی بر به جهت پیشگیری از بروز هرگونه خسارتی ، با سلسله اقداماتی که در این منطقه صورت پذیرفته به حمدا.. شاهد کاهش آبگرفتگی ها و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان درزمینه ارتقاء منظر شهری می باشیم .
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات