هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران در آبان ماه مورخ ۰۸/۱۱ و ۰۸/۱۲ و۰۸/۱۳ و ۰۸/۱۴در محل نمایشگاه های بین المللی تشکیل گردید غرفه شرکت مدیریت تولید برق ری در مجموعه غرفه های شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

نمایشگاه۵

نمایشگاه۲نمایشگاه۳نمایشگاه۴

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق ری

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری یک شرکت در شهر رى می باشد

   نظرات