جلسه ارتباط صنعت و دانشگاه در شرکت مدیریت تولید برق ری

جلسه ارتباط صنعت و دانشگاه در شرکت مدیریت تولید برق ری

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری - جلسه ای با حضور مدیران شرکت تولید برق تهران و همچنین شرکت مدیریت تولید برق ری و رئیس دانشگاه و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر در محل نیروگاه ری تشکیل و بر اهمیت همکاری های متقابل برای انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهش جهت ارائه راهکار های علمی و مناسب تاکید شد.در این جلسه مقرر شد بین صنعت و محققان و متخصصان دانشگاهی تعامل بیشتری برای حل مشکلات و مسائل فنی نیروگاه ها صورت گیرد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق ری

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری یک شرکت در شهر رى می باشد

   نظرات