برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب نرماشیر

جلسه شورای حفاظت از منابع آب نرماشیر با حضور اعضای شورای حفاظت از منابع آب نرماشیر در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه شورای حفاظت از منابع آب نرماشیر در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۷ با حضور اعضای شورای حفاظت از منابع آب نرماشیر در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

در این جلسه نسبت به مسائل مورد نظر بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات