سومین نشست تخصصی مدیران دفاتر قراردادهای آب منطقه ای سراسر کشور...

به گزارش آب منطقه ای مازندران در این نشست تخصصی که جمعی از مدیران استان از جمله دکتر یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران حضور داشتند آقای دکتر یخکشی در آغاز این نشست تخصصی به تنوع مباحث حقوقی و قراردادی در مدیریت منابع آب استان اشاره کردند و گفتند: مازندران یک استان پرجاذبه و به لحاظ اقتصادی در خیلی از حوزه ها دارای رتبه ی برتر بوده لذا دولت همواره توجه ویژه ای به این استان داشته است.

وی با بیان اینکه جمعیت ثابت استان حدود سه میلیون و سیصد هزار نفر می باشد که در مواقعی در سال این جمعیت به دلیل جاذبه های گردشگری این استان به بیش از دو برابر می رسد گفت: تامین نیاز آبی این مقدار از جمعیت نیازمند زیرساخت های لازم بوده که باید خدمات مناسب به موقع ارائه شود.

ایشان با اشاره به تنوع محصولات کشاورزی در استان موضوع آب را مهم برشمرد و تصریح کرد: برخی از این محصولات مانند برنج که محصول آب بر بوده نیازمند احداث تاسیسات مهار آب می باشیم گرچه در بخش مهار آب را دارای یک عقب ماندگی و مشکلات هستیم .

وی میزان منابع آب تجدیدشونده استان را حدود ۶ میلیارد مترمکعب اعلام کرد و از این مقدار ۵ / ۴ مقدار آب سطحی و ۵ / ۱ مقدار آب زیرزمینی است که در حال حاضر ۱۰ درصد از آب پشت سد ها و ۱۰ در صد دیگر از طریق آب بندان ها تنظیم و مابقی بصورت سنتی و تنظیم نشده در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و با طرح هایی که در دست اجرا و مطالعه داریم در نظر داریم این شاخص را به رقم ۳۸ درصد برسانیم که این رقم معادل متوسط کشوری است اما در بخش آب زیرزمینی دیگر امکان توسعه وجود ندارد و ما در این بخش به لحاظ محدودیت برداشت و در معرض خطر بودن آب زیرزمینی به لحاظ کمیت و کیفیت با چالش مواجه هستیم و نیازمند مشارکت مردم و همینطور اجرای طرح های متعدد تعادل بخشی برای حفظ این منابع می باشیم .

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به محدودیت های منابع آب از آب بندان ها بعنوان یک میراث بجای مانده از گذشته یاد کرد و گفت: آب بندان که ویژه شمال کشور هستند سدهایی خارج از بستر بوده که در گذشته به خاطر محدودیت امکانات امکان سد در این مناطق وجود نداشته لذا گذشتگان ما با استفاده از شرایط طبیعی بیش از ۸۰۰ قطعه آب بندان را در وسعت ۱۶ هزار هکتار ایجاد کردند .

رییس هیئت مدیره آب منطقه ای مازندران در ادامه با برشمردن ویژگی های رودخانه های مازندران و نقش آنها گفت: رودخانه های مازندران از منظر تامین آب شرب، تامین آب کشاورزی، تعدد رودخانه ها، منظره گردشگری، تامین مصالح رودخانه ای و همچنین محدودیت زمین مهم بوده که همه ی مباحث در بحث قراردادی می تواند مدنظر قرار گیرد .

ایشان در پایان با اشاره به تجارب آب مازندران در زمینه ی مباحث قراردادی به تجارب آب منطقه ای مازندران در خصوص احداث سد به روش DB استفاده از روش فدیک، احداث نیروگاه به روش B.O.O و سرمایه گذاری در زمینه محیط پیرامونی سد ها و رودخانه ها و تعیین چارچوب مشخص برای اینگونه قراردادها پرداخت .

در ادامه آقای مهندس سفیدگر یکی از مدیران سازمان مدیریت برنامه ریزی استان با اشاره به تاریخچه نظام فنی مهندسی کشور و روند تغییرات آن در طی ۵۰ سال گذشته به آیین نامه ها و مقررات موجود اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر اتفاقات بسیار خوبی در بخش نظام فنی مهندسی کشور رخ داده و که یکی از این مباحث بحث واگذاری پروژهاست گرچه تلاش زیادی در این بخش صورت گرفته اما باید اذعان کنم که این توفیقات حداقلی بوده و نیازمند تلاش مضاعف در این بخش هستیم و باید اطمینان و اعتماد بخش خصوصی را افزایش دهیم .

در این نشست تخصصی آقای مهندس داودیان ضمن تشریح طرح های توسعه منابع آب مازندران تعداد قرارداد های این شرکت را ۵۷۶ مورد اعلام کرد به مبلغ ۲۳ هزار ۹۴۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این تعداد قرارداد ۵۰ مورد آن مربوط به سد، ۲۶ مورد آن شبکه، ۱۱۴ مورد آن طرح های آبرسانی،۳۸۶ مورد آن طرح های زودبازده می باشد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای مازندران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای مازندران

    شركت آب منطقه‌ای مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات