از پرستاران شاغل درمانگاه نیروگاه رامین اهواز تقدیر گردید

از پرستاران شاغل درمانگاه نیروگاه رامین اهواز تقدیر گردید

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات