با تلاش کارکنان نیروگاه نکا محدودیت تولید واحدهای بخاری در کوتاه ترین زمان مرتفع شد

با تلاش کارکنان نیروگاه نکا محدودیت تولید واحدهای بخاری در کوتاه ترین زمان مرتفع شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات