تولید انرژی برق نیروگاه رامین اهواز ازمرز۷ میلیون و ۸۸۰هزار مگاوات گذر کرد

تولید انرژی برق نیروگاه رامین اهواز ازمرز۷ میلیون و ۸۸۰هزار مگاوات گذر کرد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات