نشست مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با مدیرکل منابع طبیعی استان

نشست مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با مدیرکل منابع طبیعی استان

به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای لرستان، در این جلسه مقرر شد: اکیپ نقشه برداری منابع طبیعی ظرف مدت سه روز نسبت به تعیین حدود اراضی ملی و کشاورزی، تعیین جانمایی کارگاه سد مخملکوه و همچنین تعیین محل کمربند سبز در مرز اراضی ملی و مستثنیات اقدام نماید و شرکت آب منطقه ای امکانات لازم را در اختیار منابع طبیعی قرار دهد به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای لرستان، در این جلسه مقرر شد: اکیپ نقشه برداری منابع طبیعی ظرف مدت سه روز نسبت به تعیین حدود اراضی ملی و کشاورزی، تعیین جانمایی کارگاه سد مخملکوه و همچنین تعیین محل کمربند سبز در مرز اراضی ملی و مستثنیات اقدام نماید و شرکت آب منطقه ای امکانات لازم را در اختیار منابع طبیعی قرار دهد همچنین مقرر گردید در اراضی ملی واقع در تکیه گاه سمت راست سد کمندان به مساحت ۵۰ هکتار درخت کاری بطور مشترک بین شرکت آب منطقه ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات