برگزاری جلسه سازگاری با کم‌آبی در شرکت آب منطقه‌ای لرستان

برگزاری جلسه سازگاری با کم‌آبی در شرکت آب منطقه‌ای لرستان

به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای لرستان، جلسه سازگاری با کم‌آبی با حضور نمایندگان شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، سازمان جهاد کشاورزی، استانداری لرستان، دانشگاه لرستان، اداره کل هواشناسی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای برگزار شد. به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای لرستان، جلسه سازگاری با کم‌آبی با حضور نمایندگان شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، سازمان جهاد کشاورزی، استانداری لرستان، دانشگاه لرستان، اداره کل هواشناسی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای برگزار شد. در این‌جلسه ،لزوم تغییر روش و نوع مدیریت آبیاری و تغییر الگوی کشت فضای سبز به سمت گیاهان کم آب طلب مورد تاکید قرار گرفت. همچنین مقرر شد تا طرح جامع پسماند استان با هدف عدم آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی تنظیم گردد. در ادامه، برنامه‌ریزی اداره کل منابع طبیعی در جهت آبخیزداری و تغذیه آبخوان های استان با ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات