عملکرد ۴۰ ساله شرکت آب منطقه ای مرکزی در شهرستان خمین

عملکرد ۴۰ ساله شرکت آب منطقه ای مرکزی در شهرستان خمین

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، عملکرد مقایسه ای ۴۰ ساله فعالیت های اجرایی شرکت آب منطقه ای مرکزی در شهرستان خمین قبل و بعد از سال ۱۳۵۷ به شرح ذبل می باشد: نام شهرستان نوع فعالیت شرح فعالیت قبل از سال ۱۳۵۷ بعد از سال ۱۳۵۷ ارزش روز تاسیسات (میلیارد ریال) توضیحات خمین تامین آب تامین و انتقال آب - ۵ میلیون مترمکعب ۱۰۰۰ طرح BOT خمین تغذیه مصنوعی تغذیه مصنوعی و مهار سیلاب - - - توسعه و بهبود احداث بند و سدهای کوچک - ۷۵۰ هکتار و ۴.۳ میلیون مترمکعب ۹۰ شبکه رفتارسنجی احداث ایستگاه ههای سنجش و چاههای مشاهده ای ۶ ۵۷ ۴۰ مهندسی رودخانه نقشه برداری، لایروبی، میله کوبی، ساماندهی و مطالعات حد بستر و حریم - ۲۱۰ کیلومتر ۲۰

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات