با تلاش کارکنان نیروگاه نکا محدودیت تولید واحدهای بخاری در کوتاه ترین زمان مرتفع شد

با تلاش کارکنان نیروگاه نکا محدودیت تولید واحدهای بخاری در کوتاه ترین زمان مرتفع شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات