تولید انرژی برق نیروگاه رامین اهواز ازمرز۷ میلیون و ۸۸۰هزار مگاوات گذر کرد

تولید انرژی برق نیروگاه رامین اهواز ازمرز۷ میلیون و ۸۸۰هزار مگاوات گذر کرد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات