انتصاب معاون تحقیقات و منابع انسانی و دو مدیرکل بخش توزیع

انتصاب معاون تحقیقات و منابع انسانی و دو مدیرکل بخش توزیع

به گزارش پایگاه خبری شرکت توانیر، مهندس محمد حسن متولی زاده در جلسه هیات مدیره شرکت توانیر  درخصوص انتصابات جدید در شرکت توانیر گفت: به طور معمول تغییرات در هر سازمانی جهت ایجاد زمینه و شرایط لازم در اجرای کار و فرآیند انجام وظایف انجام می شودو این موضوع در بخش منابع انسانی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی با بیان اینکه مهندس رضائی در زمان تصدی این سمت در شرکت توانیر خدمات بسیار ارزشمندی در حوزه منابع انسانی و بخصوص امور رفاهی انجام داده است، تصریح کرد:مهندس سید حسین سجادی نیز فردی بسیار شایسته است و امیدواریم با حضور در این بخش شاهد تحول و حرکت در مسیر اهداف صنعت برق باشیم .
مدیرعامل شرکت توانیر توجه ویژه به شرکتهای توزیع را  مورد تاکید قرار داد و افزود:با بررسی های صورت گرفته،  برآن شدیم ارتباط موثرتری با شرکتهای توزیع داشته باشیم و اقدامات بیشتری را درخصوص آموزش،پیشگیری،  و ... انجام دهیم.
وی ادامه داد: برهمین اساس نیزمهندس رضائی به عنوان مشاور مدیرعامل در امور شرکتهای توزیع منصوب شد تا با توجه به تجارب ایشان در بخش توزیع و منابع انسانی، در این حوزه نیز بتوانیم ازتجربیات وی استفاده خواهیم کرد.
مهندس متولی زاده این امر را اقدام بسیار با اهمیتی خواند و اظهار امیدواری کرد: در این بخش سازو کارهای مناسبی تدوین و به انجام برسد.
وی در ادامه حضور مهندس مدقق به عنوان مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین و دکتر اسکندری به عنوان مدیرکل دفتر فنی و مهندسی توزیع را نیزمورد اشاره قرار داد و در خصوص ضرورت این تغییرات گفت: این تغییرات در جهت افزایش ارتباط شرکت های توزیع با ستاد توانیر انجام شده است .
متولی زاده  اظهار امیدواری کرد: در کوتاه مدت اثرات این تغییرات در بحث هوشمندسازی و مدیریت بار برای پیک سال آینده قابل مشاهده باشد.لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات