تا قبل از پیک بار سال ۹۸              خط ۶۳ کیلوولت دو مداره گرین – الشتر - سراب رباط برقدار می شود

تا قبل از پیک بار سال ۹۸ خط ۶۳ کیلوولت دو مداره گرین – الشتر - سراب رباط برقدار می شود

خط ۶۳ کیلوولت دو مداره گرین – الشتر - سراب رباط در شمال استان لرستان با هدف افزایش قابلیت اطمینان در برق رسانی به مشترکین عمومی ،صنعتی و کشاورزی منطقه از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است وتا قبل از پیک بار سال ۹۸ به بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومی برق باختر "مهدی مرادی " مجری پروژه مذکور ضمن اعلام خبر فوق گفت: خط ۶۳ کیلوولت دو مداره گرین – الشتر - سراب رباط در ادامه پروژه بهبود پارامترهای کیفی وکمی الکتریکی شبکه انتقال و فوق توزیع شمال استان لرستان و با هدف افزایش قابلیت اطمینان در برق رسانی به مشترکین عمومی، صنعتی و کشاورزی منطقه مذکور از سال ۱۳۹۵ در دستور کاربرق باختر قرار گرفت وبا همت متخصصان این شرکت و حمایت های وزارت نیرو و شرکت توانیر آماده برق دار شدن است و تا قبل از پیک بار سال ۹۸ به بهره برداری می رسد.
وی در ادامه افزود: این خط از نوع دو مداره ۶۳ کیلوولت و به طول ۳۵ کیلومتر، دارای ۱۴۴ دکل می‌باشد و به نحوی طراحی شده است که ارتباط پستهای ۶۳ کیلو ولت سراب رباط و الشتر را به بخش ۶۳ کیلو ولت پست ۲۳۰ گرین برقرار می کند و در آینده با توسعه و تکمیل پست سراب رباط رینگ فوق توزیع این پستها با بخش ۶۳ کیلو ولت پست ۲۳۰ کمالوند برقرار خواهد شد.
وی در پایان افزود: در طراحی خط مذکور با در نظر گرفتن کابل opgw‌ارتباطات دیتایی شبکه سراسری برق کشور مد نظر قرار گرفته است.
لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای باختر

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای باختر

  شرکت برق منطقه ای باختر

  شرکت برق منطقه ای باختر یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات