لیست کارگاه ها و سمینارهای آموزشی همزمان با نمایشگاه بهره وری آب و انرژی در ساختمان

لیست کارگاه ها و سمینارهای آموزشی همزمان با نمایشگاه بهره وری آب و انرژی در ساختمان

لیست کارگاه های آموزشی همراه با گواهینامه معتبر همزمان با برگزاری نمایشگاه بهره وری آب و انرژی در محل دایمی نمایشگاه های اصفهان واقع در پل شهرستان

ثبت نام فقط به صورت حضوری در محل برگزاری کارگاه ها واقع در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان در پل شهرستان انجام می گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات