مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی کارشناسان رسمی نظام مهندسی ساختمان خراسان برگزار شد

مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی کارشناسان رسمی نظام مهندسی ساختمان خراسان برگزار شدمجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن صنفی کارفرمایی کارشناسان رسمی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به منظور انتخاب بازرس و ارایه گزارش عملکرد یک ساله هیات مدیره انجمن، در هتل پردیسان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان، در این مجمع که دکتر حمید کاظمی نایب رئیس اول سازمان، دکتر سید مجید مزینانی، مهندس کامران جنتی پور، دکتر داریوش معظمی و دکتر سید مصطفی رضوی اعضای هیات مدیره سازمان، مهندس مسعود صالحی پویا و مهندس محمد شوقی طوسی بازرسین سازمان نیز حضور داشتند، مهندس محمدرضا سعیدی درخش رئیس کانون سراسری انجمن های کارشناسان رسمی نظام مهندسی کشور از تاسیس و ثبت این کانون در مهرماه سال جاری خبر داد .

وی افزود: این کانون برای انسجام و همکاری میان انجمن های کارشناسان رسمی نظام مهندسی استان ها تاسیس شده و در حال حاضر اعضای آن، متشکل از ۹ استان است .

پس از آن مهندس مجید قانع جوان دبیر انجمن کارشناسان رسمی نظام مهندسی ساختمان استان گزارش عملکرد هیات مدیره در سال های ۹۶ و ۹۷ را بیان کرد .

وی اظهار داشت: هم اینک ۲۷۰ نفر کارشناس در رشته های هفتگانه نظام مهندسی ساختمان عضو این انجمن هستند .

به گفته وی، فعالیت و ارجاع کار به کارشناسان انجمن طی ۹ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش داشته است .

بر پایه این خبر، مهندس جواد عطایی رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، مهندس کامران جنتی پور و مهندس رضا ایرانی در خصوص مسوولیت پذیری کارشناسان در بررسی های کارشناسی و نقش مهندسین عمران و معماری در بررسی استحکام بناها و نمای ساختمان، بازدید دودکش ها، دقت در اجرای پله فرار و چاله آسانسور مطالبی را مطرح کردند .

در پایان، انتخابات بازرس انجمن به عمل آمد و دکتر سید مسعود امیدی با رای اکثریت حضار بعنوان بازرس اصلی و مهندس محمد سیف الدینی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات