برگزاری هفتمین جلسه کمیته ایمنی ساختمانها

برگزاری هفتمین جلسه کمیته ایمنی ساختمانها

مسائلی همچون متوفیان ناشی از حوادث کارگاهی، استفاده از افراد دارای صلاحیت ایمنی در کارگاههای ساختمانی با بیش از ۳۰۰۰ مترمربع، برگزاری دوره های آموزشی مربوط به مبحث ۱۲ توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و شهرداری تبریز ، استفاده از مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در ساختمانهای در دست احداث، موانع اجرایی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، کنترل رعایت موارد ایمنی در گزارشات مرحله ای ناظرین و ... از موضوعاتی بود که در جلسه فوق مطرح گردیدند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات