امضاء تفاهم نامه مشارکت ۱۵ میلیاردی خیر شندآبادی جهت احداث زیرگذر در ش...

امضاء تفاهم نامه مشارکت ۱۵ میلیاردی خیر شندآبادی جهت احداث زیرگذر در ش...

مهندس شفیع پور در این خصوص افزود : با احداث این زیرگذر مردم شهرستان شبستر به خصوص مردم شریف شهر شندآباد و روستاهای مجاور از یکی از مهمترین تهدیدهای نقاط حادثه خیز منطقه رهائی پیدا خواهند کرد .

شفیع پور کل هزینه احداث پروژه را در حدود ۴۵ میلیارد ریال اعلام کرد که مقرر شده از مبلغ مذکور ، مبلغ ۱۵ میلیارد ریال توسط خیر بزرگوار منطقه جناب آقای میر یحیی طباطبائی پرداخت و مابقی مبلغ توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تامین خواهد شد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات