کارکنان ادارات در چهارمحال و بختیاری با مدیریت سبز آشنا شدند

کارکنان ادارات در چهارمحال و بختیاری با مدیریت سبز آشنا شدند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات