ذرات معلق بیشترین نوع آلودگی هوا در خراسان جنوبی است

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات