برگزاری  کارگاه آموزشی مدیریت سبز و مدیریت پسماند ویژه پرسنل شرکت برق شهرستان زیرکوه

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت سبز و مدیریت پسماند ویژه پرسنل شرکت برق شهرستان زیرکوه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات