برای نخستین بار درکشور، با امضاء تفاهم نامه طرح بانوی سبز  اجرای این طرح در خراسان رضوی کلید خورد.

برای نخستین بار درکشور، با امضاء تفاهم نامه طرح بانوی سبز اجرای این طرح در خراسان رضوی کلید خورد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات