تورج همتی در مراسم روز هوای پاک: نقش مردم درهوای پاک اولویت نخست است.

تورج همتی در مراسم روز هوای پاک: نقش مردم درهوای پاک اولویت نخست است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات