با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان آزمایشگاه محیط زیست بهبهان به بهره برداری رسید.
   
   راه اندازی آزمایشگاه محیط زیست بهبهان در هفته هوای پاک

با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان آزمایشگاه محیط زیست بهبهان به بهره برداری رسید. راه اندازی آزمایشگاه محیط زیست بهبهان در هفته هوای پاک

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات