حضور اداره محیط زیست شهرستان اهواز در  نمایشگاه گل گیاه همزمان با هفته هوای پاک

حضور اداره محیط زیست شهرستان اهواز در نمایشگاه گل گیاه همزمان با هفته هوای پاک

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات