مراسم زنگ هوای پاک در اهواز با حضور استاندار خوزستان اجرا شد
   
   برگزاری مراسم زنگ هوای پاک با حضور استاندار خوزستان در اهواز

مراسم زنگ هوای پاک در اهواز با حضور استاندار خوزستان اجرا شد برگزاری مراسم زنگ هوای پاک با حضور استاندار خوزستان در اهواز

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات