برگزاری همایش عمومی دوچرخه سواری به مناسبت روز ملی هوای پاک توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان

برگزاری همایش عمومی دوچرخه سواری به مناسبت روز ملی هوای پاک توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات