تیمار و رهاسازی یک راس جبیر توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان

تیمار و رهاسازی یک راس جبیر توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات