برگزاری مراسم  گرامیداشت روزهوای پاک درمدرسه متوسطه دخترانه آدینه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان واداره کل آموزش وپرورش استان

برگزاری مراسم گرامیداشت روزهوای پاک درمدرسه متوسطه دخترانه آدینه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان واداره کل آموزش وپرورش استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات