برگزاری دوره آموزشی ویژه دانش آموزان و معلمین با موضوع هوای پاک توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان وشرکت ویرا پالایش ورنا

برگزاری دوره آموزشی ویژه دانش آموزان و معلمین با موضوع هوای پاک توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان وشرکت ویرا پالایش ورنا

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات