بازدید مدیرکل دفتر توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست از پارک ملی دنا و جایگاه دفن زباله دشت روم به روایت تصویر

بازدید مدیرکل دفتر توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست از پارک ملی دنا و جایگاه دفن زباله دشت روم به روایت تصویر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات