برگزاری کارگاه آموزشی زن ,محیط زیست و توسعه پایدار در کهگیلویه وبویراحمد

برگزاری کارگاه آموزشی زن ,محیط زیست و توسعه پایدار در کهگیلویه وبویراحمد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات