آذر صفایی در دیدارمدیرکل توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: آموزش در گرو اعتبار

آذر صفایی در دیدارمدیرکل توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: آموزش در گرو اعتبار

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات