گرامی داشت روز هوای پاک در استانه اشرفیه با نکوداشت درختان

گرامی داشت روز هوای پاک در استانه اشرفیه با نکوداشت درختان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات