برگزاری همایش روز هوای پاک به همت موسسه آسمانرود رحیم آباد

برگزاری همایش روز هوای پاک به همت موسسه آسمانرود رحیم آباد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات