رفع تصرف ۹هکتار از اراضی حفاظت شده صومعه سرا

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات