توسعه خدمات الکترونیک از دغدغه های مدیریت شهری ارومیه است

توسعه خدمات الکترونیک از دغدغه های مدیریت شهری ارومیه است

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار ارومیه گفت: استقرار نقشه هوایی تهیه شده بر روی سرورهای شهرسازی مناطق شهرداری ارومیه یکی از نیازهای اصلی بهبود سیستم یکپارچه شهرسازی است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ صادق حسین دوستی بیان کرد: تعجیل در اصلاح آرشیو الکترونیکی شهرسازی مناطق موجب ارتقای درآمد آنها خواهد شد.

وی بیان کرد: توسعه خدمات الکترونیک در حوزه های مختلف شهرداری ارومیه از دغدغه های اصلی معاونت برنامه ریزی شهرداری ارومیه می باشد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار ارومیه افزود: ارتقاء سیستم های نرم افزاری وسخت افزاری  موجود در مناطق  پیگیری می شود.

وی در ادامه با اشاره  برنامه ریزی  و ابداع یک برنامه و افق جدید برای  ارتقاء عملکرد شهرداری و سپس اجرای آن، بیان کرد: معاونت برنامه ریزی بررسی فرایندهای کاردر حوزه نظارت را بررسی می کند این فرایندها جهت ارتقاء راندمان کاری و افزایش رضایت شهروندان اجرا می شود.

حسین دوستی  با بیان اینکه معاونت برنامه ریزی به کیفیت عملکرد امور نگاه ویژه دارد، اظهار کرد:  برای افزایش کیفیت امور کار ها در شهرداری، عملکردها در طی مراحی  فرایند های  جاری ثبت شده است .

وی گفت:  معاونت برنامه ریزی ۳۶۰ فرایند را  ثبت وظیفه کرده است و  در قدم ها بعدی فرایندهای ثبت شده با کار کارشناسی به فرایند جدید تبدیل می شود تا هزینه ها کاهش  یابد .

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار ارومیه با بیان اینکه شناسایی فرایندها در حال حاضر در سازمان ها ی شهرداری در دست اجرا است ، عنوان کرد:  نگاه معاونت برنامه ریزی ابداع یک برنامه جدید برای ارتقاء عملکرد شهرداری و سپس اجرا است.

وی با اشاره به اجرای مدل برنامه ریزی تعالی سازمان درمناطق ۵ گانه شهرداری ارومیه، بیان کرد: مدلی تعالی سازمان  شاخصی برای اندازگیری کارکرد سازمان  است و در حوزه برنامه ریزی از یک مدل برنامه ۵ ساله استفاده می کنیم که به منابع سازمان  توجه کند و سازمان  را در مسیر رو به هدف ارزیابی می کند .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات