مدیریت تقاضا و ترافیک راه‌حل کاهش بار ترافیکی خیابان‌ها است

مدیریت تقاضا و ترافیک راه‌حل کاهش بار ترافیکی خیابان‌ها است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: مرکز کنترل ترافیک برنامه‌ای را برای ایجاد یک جریان توافقی برای کل میادین یا چهارراه‌ها پیش بینی کرده است تا عابرپیاده بتواند به راحتی تردد کند.

علیرضا صلواتی اظهار کرد: البته مجزا کردن چراغ ها در چهارراه‌ها موجب نارضایتی مردم و افزایش طول صف در تقاطع‌ها می‌شود، بنابراین طرح به صورت آزمایشی در چند چهارراه اجرا و نتایج آن بررسی می‌شود؛ در این صورت یک سیکل کامل چراغ قرمز برای عبور عابر پیاده ایجاد شده و چنانچه طرح موفقیت آمیز بود در بقیه چهارراه‌ها نیز اجرا می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: به دلیل افزایش تعداد خودروها و افزایش سهم خودروهای شخصی در همه معابر شهر اصفهان، نقطه پیک ترافیکی وجود دارد و ترافیک تنها محدود به نقطه خاصی از شهر نمی‌شود.

صلواتی تاکیدکرد: بسیاری از معابر در سطح شهر از لحاظ ترافیک خودرو به حالت اشباع رسیده و بزرگراه‌های رینگ سوم نیز با حداکثر ظرفیت خود در حال سرویس‌دهی است حتی برخی بزرگراه‌ها همانند بزرگراه شهید خرازی از نظر ترافیکی در مرحله فوق اشباع به سر می‌برد.

وی با اشاره به اینکه ساعات پیک ترافیکی در نقاط مختلف شهر به یکدیگر متصل شده است، افزود: برای رفع این مشکل باید مدیریت تقاضا و مدیریت ترافیک را به عنوان یک راه‌حل برای کاهش بار ترافیکی در خیابان‌های شهر در نظر بگیریم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: بزرگراه شهید خرازی، بزرگراه شهدای صفه در ساعات عصرگاهی، بزرگراه شهید دستجردی در ساعات صبحگاهی مشکل ترافیک را در حالت فوق اشباع دارد در این راستا تکمیل بزرگراه شهید همت، خیابان‌های کمکی شهید خرازی و کمکی شهید دستجردی از جمله طرح هایی است که در سال آینده اجرا  و عملیاتی می‌شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات