کمیته درآمدی شهرداری شوشتر تشکیل جلسه داد

کمیته درآمدی شهرداری شوشتر تشکیل جلسه داد

کمیته درآمدی شهرداری شوشتر تشکیل جلسه داد

جلسه کمیته درآمدی شهرداری شوشتربه منظور ساماندهی و بهبود نحوه وصول منابع درآمدی با حضور سرپرست ، معاونت اداری ، مالی؛ اعضای شورای اسلامی و سایر مسئولین شهرداری تشکیل شد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

  منبع خبر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

   نظرات