آغاز پرورژه محوطه سازی پارکینگ پادگان تیپ ۴۵

آغاز پرورژه محوطه سازی پارکینگ پادگان تیپ ۴۵

آغاز پرورژه محوطه سازی پارکینگ پادگان تیپ ۴۵

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

  منبع خبر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

   نظرات