علایم ترافیکی مورد نیاز در جاده ارنجک نصب می شود

علایم ترافیکی مورد نیاز در جاده ارنجک نصب می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: وجود علایم و تابلوهای ترافیکی در انتظام بخشی ترافیکی عبوری از مسیرها و معابر، کاهش بار ترافیکی و کاهش آمار تصادفات ضرورت دارد.

وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت وجود تابلوها و علائم ترافیکی در جاده ارنجک و نیازسنجی صورت گرفته، علایم ترافیکی مورد نیاز تا هفته آینده در جاده ارنجک نصب می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: این علایم شامل تابلوهای ترافیکی از قبیل جهت نماها، حاشیه نماها و تابلوهای پیچ خطرناک و شیب جاده است در جاده ارنجک نصب می شود.

جهانگیری خاطرنشان کرد: وجود این تابلوها در مسیر مذکور ضمن انتظام بخشی به ترافیکی عبوری از این مسیر با راهنمایی و آگاهی بخشی به رانندگانی که در این جاده تردد می کنند، می شود.

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات