طرح ارزیابی تاثیرات اجتماعی، فرهنگی می تواند در...

طرح ارزیابی تاثیرات اجتماعی، فرهنگی می تواند در...

برای جلب مشارکت شهروندان در روزهای بحرانی باید از معتمدین محله‌ها، پایگاه های مردمی ،مساجد و....استفاده کرد تا ضمن شرکت شهروندان،از توان نیروهای مردمی سازمان دهی شده و آموزش دیده بتوان استفاده کرد.

جلسه علنی صحن شورای شهر با حضور رئیس و اعضاء هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه پیدا کرد.

مهدیه سادات قافله باشی در این خصوص گفت:

مجموعه نظام مهندسی یک تشکل تخصصی با دامنه بسیار فراگیر است که اشتراکات بسیاری زیادی نیز با شهرداری دارد. این مهندسین هستند که باید برای مشکلات و معضلات امروز شهر مانند ترافیک، معماری وشهرسازی... راهکار ارائه دهند.

دبیر هیئت رئیسه شورای شهر با طرح موضوع حضور متخصصین نظام مهندسی در کمیسیون های شورای شهر  ادامه داد: می‌توان با دعوت از کارشناسان این سازمان در کمیسیون‌های تخصصی از نظرات کارشناسی آن‌ها به عنوان مشاورینی امین و متخصص بهره برد.

قافله باشی به مفاهیم تخصصی و  مورد استفاده مدیریت شهری مانند بازآفرینی شهری و TODپرداخت و گفت:

در راستای همگرایی بیشتر و افزایش سطح علمی مرور برخی از مفاهیم جدید در حوزه شهری ضروریست لذا میتوان  با نظام مهندسی سرفصل های مشترک در خصوص نشست‌ها و سمینارهای تخصصی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی، فرهنگی و هنری شورای شهر اضافه کرد: نیاز داریم تا بین شهروندان برای اقدامات خود در خصوص امور ساخت و ساز، اعتماد سازی کنیم و در برقراری ارتباط با شهروندان در خصوص مسائل ساختمانی؛ مجموعه نظام مهندسی می‌تواند به عنوان بازویی قدرتمند برای شورا و شهرداری عمل کند.

قافله باشی در پایان به مسئولیت اجتماعی دستگاه های مختلف من جمله نظام مهندسی اشاره کرد و متذکر شد:
عدم استفاده از کودکان در ساختمان سازی ،عدم استفاده از اتباع بدون مجوز ،مناسب سازی ابنیه و شهر برای سالمندان، معلولین و... مباحثی اجتماعی است که باید برای سازمان نظام مهندسی نیز مهم باشد.

عضو شورای شهر قزوین ضمن پیشنهاد الزام طرح های شهرداری به پیوست های اجتماعی و فرهنگی گفت: طرح ارزیابی تاثیرات اجتماعی، فرهنگی نیز می تواند در پروژه شهری در دستور کار نظام مهندسی قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر قزوین

    منبع خبر

    شورای شهر قزوین

    شورای شهر قزوین یک شورای شهر در شهر قزوین می باشد

      نظرات