مصوبه شماره ۳۸

مصوبه شماره ۳۸


مصوبه شماره ۳۸:


بازگشت به نامه شماره ۱۰/۱۳۹۷/۲/۲۵۵۱ مورخ ۹۷/۱۰/۸ شهرداری بیجار در خصوص تصویب ۱- پیشنهاد احداث مجتمع رفاهی-خدماتی مسافران عبوری ۲- پیشنهاد احداث کشتارگاه نیمه صنعتی، با توجه به نامه شماره ۶۵/۳۲/۵۸۵۴۹ مورخ ۹۷/۱۰/۴ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه شهرداری، موضوع در جلسه مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ این شورا مطرح و با بند ۱ (احداث مجتمع رفاهی-خدماتی مسافران عبوری) موافقت و با بند ۲ (احداث کشتارگاه نیمه صنعتی) مخالفت گردید.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بیجار

    منبع خبر

    شورای شهر بیجار

    شورای شهر بیجار یک شورای شهر در شهر بیجار می باشد

      نظرات