سال ۹۸ زمان شکوفایی شهرداری گرگان می باشد

سال ۹۸ زمان شکوفایی شهرداری گرگان می باشد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات