درخواست های مدیریت شهری از رئیس جمهور و هیات وزیران تشریح شد

درخواست های مدیریت شهری از رئیس جمهور و هیات وزیران تشریح شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

  منبع خبر

  شورای شهر گرگان

  شورای شهر گرگان

  شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

  نظرات