ایمنی سازه های ساختمان های در حال احداث گرگان کنترل جدی شود

ایمنی سازه های ساختمان های در حال احداث گرگان کنترل جدی شود

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات